Detská vkladná knižka - VÚB banka

Detská vkladná knižka

Úrok (ročne)

0,10 %

Detská vkladná knižka vo VÚB banke: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 6 € do 99 999 €) 0,10 %

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti Detská vkladná knižka
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti VÚB banka
 • Bezplatné zriadenie a vedenie vkladnej knižky,
 • dodatkový úrok vo výške 100% základného úroku ak vkladná knižka existuje viac ako 1 kalendárny rok a v priebehu neho nezrealizujete výber istiny ani úrokov,
 • úrokový výnos je vyplácaný 1x ročne k 31.12.,
 • pre zriadenie detskej vkladnej knižky je potrebné predložiť originál alebo overenú fotokópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • ak priemerný denný zostatok v sledovanom mesiaci je min. € EUR a takýto zostatok trvá aspoň 15 dní v mesiaci, zdarma úrazové poistenie pre dieťa, ktoré kryje tieto riziká:
  • trvalú invaliditu spôsobenú úrazom,
  • liečenie úrazu - odškodné sa vypláca za každý deň od 8. dňa nevyhnutného liečenia,
  • zlomeniny.

  Sadzobník poplatkov VÚB banky pre vkladné knižky

  Vydanie vkladnej knižkybezplatne
  Vedenie vkladnej knižkybezplatne
  Zrušenie vkladnej knižky3 €
  Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky, výplata zostatku zrušeného anonymného vkladu)bezplatne €
  Umorovacie konanie vkladnej knižkybezplatne

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK