Sporenie pre deti - VÚB banka

VÚB účet pre juniorov

Úroková sadzba (ročne)

-

VÚB účet pre juniorov: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od - € do 9 999 999 €) -

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti VÚB účet pre juniorov
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti VÚB banka

VÚB účet pre juniorov je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov. Je možné ho zriadiť len k účtu zákonného zástupcu dieťaťa. Vedenie konta je zadarmo. V cene konta je zahrnuté:

  • vedenie bežného účtu v Eur,
  • výpis z účtu elektronicky alebo 1x mesačne osobne na pobočke, výpis k ultimu roka zasielaný poštou,
  • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa účtu,
  • zadanie trvalých príkazov a povolení na inkaso a ich zmena elektronicky/telefonicky,
  • neobmedzený počet platieb kartou u obchodníka v Eur,
  • poplatky za prijaté platby,
  • prvé 2 výbery hotovosti mesačne z bankomatu VÚB,
  • 1.vklad hotovosti na pobočke.