Sporenie pre deti k detskému účtu - Prima banka

Sporenie k Detskému účtu

Úroková sadzba (ročne)

5,00 %

Sporenie k Detskému účtu v Prima banke: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 10 €) 5,00 %

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti Sporenie k Detskému účtu
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti Prima banka

Parametre Sporenia k Detskému účtu v Prima banke

  • pravidelné mesačné sporenie k Detskému účtu od 10 do 20 € mesačne
  • úrok je garantovaný počas celej doby sporenia
  • k jednému Detskému účtu si možno zriadiť 1 Sporenie
  • sporenia sú vedené v mene EUR
  • doba sporenia je 36 alebo 60 mesiacov
  • sporenie je bez poplatkov za zriadenie, vedenie účtu a bez poplatkov za platobné služby
  • pri výbere pred dohodnutou lehotou splatnosti stráca sporiteľ 100% úrokov