Sporenie pre deti - mBank

mKonto pre deti Zistiť viac

Úroková sadzba (ročne)

- Zistiť viacĎalej

mKonto pre deti v mBank: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od - €) -

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti mKonto pre deti
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti mBank

mKONTO pre deti je bežný účet pre deti do 15 rokov, pri ktorom zadarmo získate:

  • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu
  • odchádzajúce domáce a SEPA platby zadané cez internet banking
  • všetky prichádzajúce platby
  • zvýhodnený úrok až na 4 sporiacich účtoch eMax Plus

Ako vybaviť mKONTO pre deti

1. Kliknite na „Požiadať“ a vyplňte jednoduchú on-line žiadosť.

2. V žiadosti si vyberte, či chcete zmluvu podpísať na obchodnom mieste mBank, alebo chcete využiť kuriéra, ktorý Vám zmluvu na podpis prinesie.

  • Ak si vyberiete obchodné miesto, vezmite si so sebou doklad totožnosti a rodný list dieťaťa, ktorý uvediete v žiadosti. Ak uvediete cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa Vášho trvalého pobytu.
  • Ak ste si zvolili kuriéra, ten sa s Vami v priebehu niekoľkých dní skontaktuje a dohodnete si stretnutie. Na stretnutie s kuriérom si pripravte doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa Vášho trvalého pobytu. Zároveň si pripravte aj notárom overené kópie týchto dokladov.

3. So zmluvou dostanete aj potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balík.