Sporenie pre deti k detskému účtu - ČSOB

Sporiaci účet k Detskému účtu Sloník

Úrok (ročne)

0,01 %

Sporiaci účet k Detskému účtu Sloník v ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

7 dní (vklad od 15 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti Sporiaci účet k Detskému účtu Sloník
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti ČSOB

Základné parametre:

 • výpovedná lehota - 7 dní,
 • dispozičná lehota, teda lehota na výber prostriedkov z účtu - 7 dní,
 • vkladať na účet možno kedykoľvek.

Výhody Sporiaceho účtu:

 • vedenie účtu zdarma,
 • hotovostné aj bezhotovostné vklady kedykoľvek bez poplatku,
 • bežný účet nie je podmienkou,
 • bez minimálneho zostatku,
 • úroky pripisované mesačne,
 • možnosť stanoviť zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky automaticky prevedú na Sporiaci účet,
 • predčasný výber vkladu pred uplynutím výpovednej lehoty spoplatnený,
 • prostriedky chránené Fondom ochrany vkladov.

Sadzobník poplatkov ČSOB pre Sporiaci účet

Zriadenie a vedenie sporiaceho účtu vrátane výpisov 0 €
Hotovostný vklad 0 €
Hotovostný výber 5 €
Predčasný výber 0,5 % z predčasne vyberanej sumy, min. 6,00 €