Pôžička UniCredit Bank

PRESTO Úver - bezúčelový

Pôžička vo výške

650 – 50 000 €

Podmienky úveru

  • vek 18 až 62 rokov
  • výška úveru od 650 do 50000 €
  • trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
  • pravidelný čistý mesačný príjem min. 280 €
  • možnosť získať úver aj bez spoludlžníka až do 25000 €
  • splatnosť úveru od 1 do 8 rokov
  • bez dokladovania účelu, na ktorý budú prostriedky použité

Doklady potrebné k žiadosti o pôžičku

  • dva doklady totožnosti
  • zamestnanec na trvalý pracovný pomer - potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu za 2 mesiace
  • podnikateľ - potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov