Pôžička Prima banka

Pôžička

Pôžička vo výške

1 000 – 15 000 €

Podmienky úveru

 • výška úveru od 1 000 do 15 000 €
 • splatnosť úveru od 2 do 8 rokov
 • bez dokladovania účelu, na ktorý budú prostriedky použité
 • bez ručiteľa
 • možnost poistenia splácania Pôžičky
 • vek od 18 rokov s trvalým bydliskom na území SR
 • zamestnanec dlhšie ako 3 mesiace
 • živnostník aspoň 12 mesiacov
 • starobný alebo výsluhový dôchodca

Pri riadnom splácaní z Osobného účtu v Prima banke získate po 18 mesiacoch od poskytnutia Pôžičky späť celý poplatok za poskytnutie, ak splníte tieto podmienky:

 • počas 18 mesiacov od poskytnutia ste neboli v omeškaní so splátkou alebo poplatkom viac ako 5 dní
 • počas 18 mesiacov od poskytnutia ste Pôžičku predčasne nesplatili, ani čiastočne
 • počas 18 mesiacov od poskytnutia splácate Pôžičku z Osobného účtu v Prima banke