Úrokový výnos
Výška investície
Investovanie
Likvidita
Garancie
Poplatky spojené s investovaním
 
Úrokový výnos
7,89 % - 10,33 %* Ďalej
5,00 % - 8,00 %** Ďalej
7,89 % - 10,33 %*
Od 25 €
Aktívne
Predaj na sekundárnom trhu iným investorom
-
1 % z prijatých platieb dlžníkov
7 %
Od 1 000 €
Aktívne alebo automatizované
Odkup pohľadávaky za 2 % zostatku úveru
Automatický odkup pohľadávky za sumu zostatku istiny po 90 dňoch nesplácania
0 €
5 %
Od 5 000 €
Automatizované
Odkup pohľadávaky za 1,5 % zostatku úveru
Garančný fond na nesplácané investície do výšky 1 000 € na investora
0 €
5,00 % - 8,00 %**
Od 500 €
Automatizované
Odkup pohľadávaky za 0,5 % - 5 % zostatku úveru podľa dĺžky investície, manuálny predaj inému investorovi
Odkúpenie nesplácaných pôžičiek (do 10 % neplatičov v omeškaní viac ako 120 dní)
0 €
Údaje boli aktualizované dnes 1. 4. 2023, zdroj: vydavatelia p2p investícií Úrokový výnos predstavuje hodnotu pred zdanením. Zdaniť úrokový výnos je povinnosťou investora. * Údaje o efektívnej úrokovej sadzbe vychádzajú z údajov aktuálneho portfólia pôžičiek. Uvedené údaje nie sú garanciou budúcich výnosov.
** V závislosti od výšky investovanej sumy

P2P platformy prepájajú žiadateľov o úver s investormi. Investovanie do P2P pôžičiek je forma dlhodobého investovania s vyšším zhodnotením, než aké poskytujú sporiace účty a termínované vklady.

Investor sa sám rozhodne pre investičnú stratégiu a množstvo investovaných prostriedkov. Dlžník spláca investorovi istinu aj úrok. Investor môže následne získané financie reinvestovať. Investuje tak nie len peniaze, ktoré vložil, ale aj získaný úrok, čím svoj majetok znásobuje.

Výhody investovania do P2P pôžičiek

Výška investície závisí od vás

Prispôsobte investovanie vašim finančným možnostiam. Sami sa rozhodnete, koľko peňazí investujete a ktorému dlžníkovi ich poskytnete.

Diverzifikácia portfólia

Rozhodnutie, do ktorých pôžičiek investujete, je na vás. Vyberte si rizikovejšie pôžičky s vyšším výnosom, alebo si zvoľte konzervatívny prístup. Investovaním do viacerých pôžičiek rozložíte riziko.

Pasívny príjem

Investovaním do P2P pôžičiek si vytvoríte pasívny príjem. V prípade využitia možnosti automatizácie investícií bude platforma spravovať vaše investície za vás na základe investičnej stratégie, ktorú si zvolíte.

Anonymita

Investor a dlžník vystupujú na platforme anonymne pod pseudonymom. Môžu sa navzájom skontaktovať a dohodnúť si detaily splácania. Investor môže kontaktovať dlžníka, informovať sa o jeho príjme, prípadne zámere využitia peňazí. To dáva investorovi možnosť znížiť riziko investície a uistiť sa, že mu bude dlžník splácať pôžičku na čas.

Bez prítomnosti banky

Prepojenie investora s dlžníkom prebieha na platforme sprostredkovávajúcej P2P pôžičky. Poskytnutie pôžičky je bez prítomnosti banky, vďaka čomu sú obe strany oslobodené od množstva poplatkov. Dlžníci získajú pôžičku za výhodnejších podmienok a zisk investorov nie je znížený o poplatky banke. Proces požičiavania aj investovania podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Vysoké zhodnotenie

Investovanie do P2P pôžičiek poskytuje vyššie zhodnotenie ako sporiace účty a termínované vklady. Keďže sa sami rozhodujete, do ktorých pôžičiek investujete, aj následne zhodnotenie závisí z časti od vás.

P2P Investovanie – Výnosy

Žltý melón Maják Zinc Euro WishMaker
7,89 – 10,33 % 7 % 5 % 5 – 8 %

Koľko peňazí investovať?

Všetky formy investovania so sebou nesú riziko a inak tomu nie je ani pri investovaní do P2P pôžičiek. Nakoľko je investovanie do P2P pôžičiek dlhodobá forma investície, investujte iba v prípade, že máte k dispozícií dostatočnú finančnú rezervu na prípadné nečakané výdavky. Odborníci odporúčajú vytvoriť si úspory, ktoré pokryjú 6-mesačné náklady na chod domácnosti, a až následne investovať. Investovanie by malo tvoriť približne 10-20% vášho príjmu, vždy však zvážte vašu aktuálnu finančnú situáciu.

Investovanie do P2P pôžičiek ako forma pasívneho príjmu

Platformy, ktoré sprostredkovávajú P2P úvery, ponúkajú investorom možnosť automatizácie investovania. Investor nemusí zadávať investičné ponuky individuálne, ale platforma vyberie investičné príležitosti za neho na základe investičnej stratégie, ktorú si investor zvolí.

Investor sa môže rozhodnúť pre konzervatívny prístup a jeho investície budú prerozdelené nízkorizikovým dlžníkom, prípadne si môže zvoliť maximalizáciu zisku a jeho peniaze budú investované do pôžičiek s najvyšším úrokom. Automatizované investovanie dáva investorovi možnosť vytvoriť si zdroj pasívneho príjmu.

Pravidlá bezpečného investovania do P2P pôžičiek:

  • Investujte iba také množstvo peňazí, ktoré v dlhodobom horizonte nebudete nutne potrebovať.
  • Uistite sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu na nečakané výdavky. V prípade, že ukončíte svoje investície do P2P pôžičiek predčasne, prídete o časť zisku na úroku.
  • Zvoľte si spoľahlivú platformu. ŠetriSova spolupracuje iba s overenými sprostredkovateľmi P2P pôžičiek.
  • Informujte sa o postupne v prípade nesplácania pôžičky dlžníkom. Bude platforma vymáhať sumu za vás, alebo ste nútený komunikovať s dlžníkom?