Vydavateľ
Označenie
Ročný výnos
Splatnosť dlhopisu
Minimálna investícia
 
Názov produktu
KLINGERKA II.2028 Ďalej
CPI FS III 6,50/2029 Ďalej
Dlhopisy JREF IV 2028 Ďalej
CPI FS V 6,50/2030 Ďalej
JTREF2 6,50/2028 Ďalej
Penta Public EUR XI/2023 Ďalej
CPI FS II 6,00/2027 Ďalej
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 Ďalej
JTEF XIII 6,00/2028 Ďalej
CPI FS IV 6,00/2028 Ďalej
Penta Public EUR VI/2023 Ďalej
Penta Public EUR VIII/2023 Ďalej
Penta Public EUR I/2023 Ďalej
Penta Public EUR VII/2023 Ďalej
EUROVEA 5,50/2027 Ďalej
Dlhopis TMR VI 5,40/2027 Ďalej
JOJ Media House 2026 Ďalej
CPI FS I 5,25/2025 Ďalej
EUROVEA III 2026 Ďalej
Penta Public EUR IX/2023 Ďalej
Penta Public EUR X/2023 Ďalej
EUROVEA IV 2026 Ďalej
JTFG XIV 5,00/2027 Ďalej
Mint Metropolis 4,75/2024 Ďalej
Penta Real Estate Public EUR X/2022 Ďalej
Penta Public EUR II/2022 Ďalej
JTEF XI 4,25/2027 Ďalej
Penta Public EUR II/2023 Ďalej
Penta Public EUR III/2023 Ďalej
Penta Public EUR IV/2023 Ďalej
JTFG XII 3,75/2025 Ďalej
KLINGERKA II.2028
6,80 %
27. 10. 2028
1 000 €
CPI FS III 6,50/2029
6,50 %
31. 10. 2029
1 000 €
Dlhopisy JREF IV 2028
6,50 %
30. 6. 2028
1 000 €
CPI FS V 6,50/2030
6,50 %
28. 3. 2030
1 000 €
JTREF2 6,50/2028
6,50 %
22. 6. 2028
1 000 €
Penta Public EUR XI/2023
6,30 %
21. 8. 2028
3 000 €
CPI FS II 6,00/2027
6,00 %
25. 10. 2027
1 000 €
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026
6,00 %
25. 5. 2026
1 000 €
JTEF XIII 6,00/2028
6,00 %
8. 3. 2028
1 000 €
CPI FS IV 6,00/2028
6,00 %
29. 3. 2028
1 000 €
Penta Public EUR VI/2023
6,00 %
17. 5. 2028
3 000 €
Penta Public EUR VIII/2023
6,00 %
10. 7. 2028
3 000 €
Penta Public EUR I/2023
5,80 %
20. 2. 2029
3 000 €
Penta Public EUR VII/2023
5,80 %
24. 5. 2027
3 000 €
EUROVEA 5,50/2027
5,50 %
1. 7. 2027
1 000 €
Dlhopis TMR VI 5,40/2027
5,40 %
28. 10. 2027
1 000 €
JOJ Media House 2026
5,25 %
7. 12. 2026
1 000 €
CPI FS I 5,25/2025
5,25 %
21. 10. 2025
1 000 €
EUROVEA III 2026
5,20 %
9. 3. 2026
1 000 €
Penta Public EUR IX/2023
5,05 %
19. 7. 2025
3 000 €
Penta Public EUR X/2023
5,05 %
7. 8. 2025
3 000 €
EUROVEA IV 2026
5,00 %
7. 4. 2026
1 000 €
JTFG XIV 5,00/2027
5,00 %
31. 8. 2027
1 000 €
Mint Metropolis 4,75/2024
4,75 %
9. 12. 2024
1 000 €
Penta Real Estate Public EUR X/2022
4,30 %
10. 10. 2025
3 000 €
Penta Public EUR II/2022
4,30 %
28. 11. 2025
3 000 €
JTEF XI 4,25/2027
4,25 %
18. 2. 2027
100 000 €
Penta Public EUR II/2023
4,05 %
20. 2. 2025
3 000 €
Penta Public EUR III/2023
4,05 %
23. 3. 2025
3 000 €
Penta Public EUR IV/2023
4,05 %
27. 4. 2025
3 000 €
JTFG XII 3,75/2025
3,75 %
30. 7. 2025
100 000 €
Údaje boli aktualizované dnes 26. 9. 2023, zdroj: vydavatelia dlhopisov
Vysvetlivky

Dlhopis – dlhový cenný papier

Emitent – subjekt oprávnený vydávať finančné nástroje (napr. dlhopisy)

Istina dlhopisu – nominálna hodnota dlhopisu

Kupón - vyplácaný úrok dlhopisu

Emisný kurz - cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní

Prospekty cenných papierov - základné dokumenty, ktoré popisujú, aká je cena za dlhopis, úrok, doba splatnosti, výnos atď.

Rating dlhopisov - indikátor dôveryhodnosti spoločnosti a pravdepodobnosti zaplatenia záväzku

Čo sú dlhopisy a ako sa líšia od akcií

Dlhopisy a akcie by mali byť v portfóliu každého aktívneho investora. Sú to rozdielne spôsoby investovania a nesú so sebou rôznu mieru rizika a výnosu. Investovaním do akcií sa stávate akcionárom danej spoločnosti a vzniká vám nárok na podiel na zisku. Investovaním do dlhopisov sa stávate veriteľom spoločnosti.

Čo je dlhopis? Dlhopis je cenný papier, na základe ktorého sa dlžník (emitent) zaväzuje platiť veriteľovi (investorovi) pravidelné platby (kupóny) vo vopred dohodnutej výške až do splatnosti dlhopisu.

Spoločnosti poskytujete svoje finančné prostriedky formou nákupu cenného papiera - dlhopisu. Spoločnosť sa tak stáva vašim dlžníkom a zaväzuje sa k vráteniu financií v stanovenom termínu a taktiež k vyplácaniu kupónov, ktoré predstavujú fixný výnos z dlhopisu.

Dlhopisy a akcie - rozdiel

Ako na investovanie do dlhopisov?

Klesajúce úroky na bežných sporiacich produktoch spopularizovali investovanie do dlhopisov. Dlhopisy môže investor kúpiť v banke alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi.

Investovanie do dlhopisov prináša pomerne nízku mieru rizika, čím sa radí medzi konzervatívne spôsoby investovania. Výhodou investovania do dlhopisov je prevažná stabilita a pomerne istý, vopred určený výnos.

Väčšina dlhopisov má splatnosť v rozmedzí od 2 až do 30 rokov. Vzhľadom na relatívne nízky zisk je vhodné zvoliť si pre investovanie do dlhopisov krátke investičné obdobie 2 až 10 rokov. Na konci tohto obdobia je emitent povinný vyplatiť investorovi nominálnu hodnotu dlhopisu.

Podnikové dlhopisy

Podnikové dlhopisy predstavujú pre podniky alternatívu k bankovým úverom. Podniky ich využívajú na financovanie a rozšírenie svojho podnikania, réžiu, prípadne pokrytie straty. S investovaním do podnikových dlhopisov je spojený vyšší výnos, s ktorým prirodzene prichádza aj vyššie riziko.

NBS nepreveruje bonitu podnikov, ktoré vydávajú podnikové dlhopisy. Toto je úlohou ratingových agentúr, ktoré prideľujú rating na základe pravdepodobnosti splatenia dlhu.

Národná banka Slovenska schvaľuje tzv. prospekty cenných papierov, avšak nekontroluje finančnú situáciu spoločnosti, ktorá dlhopisy vydáva. NBS nekontroluje, či je spoločnosť solventná a schopná svoje záväzky vyplatiť. Nákupom podnikových dlhopisov tak na seba preberáte investičné riziko. Požičiavate svoje peniaze spoločnosti na konkrétny účel. Ten sa môže vydariť a priniesť vám zisk, alebo naopak, o svoje financie môžete prísť.

Pred kúpou podnikového dlhopisu odporúča NBS zodpovedať si nasledujúce otázky:

 • Dôverujem tomu, kto mi dlhopis ponúka?
  Emitent, banka, obchodník s cennými papiermi, finančný sprostredkovateľ
 • Poznám spoločnosť, ktorá dlhopis vydáva?
  Ako dlho spoločnosť existuje? Čomu sa venuje? Aká je vlastnícka štruktúra? Je spoločnosť zadlžená? Vypláca veriteľov?
 • Za akým účelom spoločnosť dlhopis vydáva?
  Na rozbeh podnikania, splatenie záväzkov alebo rozšírenie podnikania?
 • Poznám všetky parametre dlhopisu?
  Emisné podmienky, zabezpečenie dlhopisu, predaj pred splatnosťou, ručenie, náklady spojené s kúpou dlhopisu, zdaňovanie výnosu,...