Americká hypotékaTB od Tatra banky

Americká hypotékaTB od Tatra banky Vyplniť žiadosť

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

4,21 % Vyplniť žiadosť

Hypotéka – Tatra banka: Reprezentatívny príklad RPMN

Hodnota nehnuteľnosti 100 000 €
Výška hypotéky 60 000 €
Splatnosť 20 rokov
Fixácia 5 rokov
Úroková sadzba ročne 4,09 %
Mesačná splátka 366,44 €
Počet splátok 240
Celková zaplatená čiastka (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky) 87 945,58 €

Všeobecné údaje o hypotéke - Tatra banka

Názov hypotéky Americká hypotékaTB
Poskytovateľ hypotéky Tatra banka
Typ hypotéky Americké
Účel hypotéky na čokoľvek
Dostupné fixácie úroku 1, 2, 3, 5, 7, 10 rokov
Najnižší možný nezľavnený úrok 3,69 %
Minimálna výška hypotéky 13 000 €
Splatnosť od - do 1 - 20 rokov
Minimálny vek pre poskytnutie hypotéky 18 rokov

Poplatky súvisiace s hypotékou - Tatra banka

Poskytnutie hypotéky Bez poplatku
Mimoriadna splátka mimo konca fixácie 1,00 % z objemu úveru
Mimoriadna splátka na konci fixácie Bez poplatku
Predčasné splatenie mimo konca fixácie 1,00 % z objemu úveru
Predčasné splatenie na konci fixácie Bez poplatku
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 150 €

Výhody

 • program odmeňovania Hypotéka
 • za využívanie produktov klient môže získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky
 • program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku od 17.11.2022 a budú využívať Účet pre modrú planétuTB a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky
 • banka sleduje splnenie podmienok prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace
 • za využívanie 2 produktov je zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a., za využívanie 1 produktu je zľava 0,10% p.a
 • podmienky využívania Účtu pre modrú planétu
 • úver bude splácaný z účtu dlžníka alebo spoludlžníka v Tatra banke a zároveň
 • dlžník alebo spoludlžník je majiteľom Účtu pre modrú planétu a zároveň
 • na účet bude mesačne bezhotovostne pripísaná suma min. 500€ a zároveň
 • z účtu bola zrealizovaná mesačne aspoň 1 transakcia trvalým príkazom na úhradu alebo SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní
 • podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver
 • dlžník alebo spoludlžník uzavrú poistnú zmluvu poistenia splácania hypotéky sprostredkovanú v UNIQA pojišťovna a zároveň
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70% výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100.000€ alebo minimálne 50% výšky úveru, ak výška úveru je nad 100.000€ a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní na poistenom úvere