Žiadosť o pôžičku

Pôžičku môžete získať rýchlo a jednoducho.
Stačí, keď vyplníte krátky formulár.
 • 500 €
 • 5 000 €
 • 2 000 €
 • Inú sumu
  • 600 €
  • 700 €
  • 800 €
  • 900 €
  • 1 000 €
  • 1 500 €
  • 2 500 €
  • 3 000 €
  • 3 500 €
  • 4 000 €
  • 4 500 €
 • Zamestnanec na Slovensku
 • Zamestnanec v zahraničí
 • Fyzická osoba - podnikateľ
 • Iné
  • Štátny zamestnanec
  • Starobný dôchodca
  • Výsluhový dôchodca
  • Invalidný dôchodca
  • Opatrovateľka v SR
  • Opatrovateľka v Rakúsku
  • Študent
  • Materská dovolenka
  • Osoba v domácnosti
  • Nezamestnaný
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Prevádzkovateľom osobných údajov uvedených v tomto formulári je spoločnosť Zinc Euro, a.s. so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 918 551, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 10488/P (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO 45657122 spracúva osobné údaje uvedené v tomto formulári ako sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľa v súlade s Čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V prípade, ak ste spoločnosti TotalMoney s.r.o. udelili osobitný súhlas s marketingovým oslovením, spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu, v ktorom je TotalMoney s.r.o. prevádzkovateľom, nájdete tu.