Žiadosť o pôžičku

Pôžičku môžete získať rýchlo a jednoducho.
Stačí, keď vyplníte krátky formulár.
 • 400 €
 • 2 000 €
 • 6 000 €
 • Inú sumu
  • 500 €
  • 600 €
  • 700 €
  • 800 €
  • 900 €
  • 1 000 €
  • 1 500 €
  • 2 500 €
  • 3 000 €
  • 3 500 €
  • 4 000 €
  • 4 500 €
  • 5 000 €
  • 5 500 €
  • 6 500 €
  • 7 000 €
  • 7 500 €
  • 8 000 €
  • 8 500 €
  • 9 000 €
  • 9 500 €
  • 10 000 €
 • Zamestnanec na Slovensku
 • Zamestnanec v zahraničí
 • Fyzická osoba - podnikateľ
 • Iné
  • Štátny zamestnanec
  • Starobný dôchodca
  • Výsluhový dôchodca
  • Invalidný dôchodca
  • Opatrovateľka v SR
  • Opatrovateľka v Rakúsku
  • Študent
  • Materská dovolenka
  • Osoba v domácnosti
  • Nezamestnaný
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.