Zmluvní partneri

Bankové produkty

 
ČSOB
Fingo
Finportal
Global finance
mBank
Oberbank
OTP banka
Poštová banka
Privat banka
Slovenská Sporiteľňa
Raiffeisen banka
Tatra banka
UniCredit Bank
VÚB banka
Spoločnosť
Adresa
IČO
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
36 854 140
FINGO a.s.
Turčianska 19, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
51 015 625
Finportal, a. s.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
45 469 156
Global Finance, a.s.
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
47 836 521
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
36 819 638
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
36 861 146
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31 318 916
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
31 340 890
Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
31 634 419
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
00 151 653
Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
00 686 930
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
00 686 930
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
47 251 336
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
31 320 155

Stavebné sporenie

 
ČSOB
Wüstenrot
Stavebná sporiteľňa
Adresa
IČO
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Radlinského 10, 813 23 Bratislava
35 799 200
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
31 351 026

Poistenie

 
Aegon
Allianz
Axa
ČSOB
Fingo
Finportal
Generali
Global Finance
Groupama
Komunálna poisťovňa
Kooperativa poisťovňa
Union poisťovňa
Uniqa poisťovňa
Wüstenrot poisťovňa
Spoločnosť
Adresa
IČO
AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného čl. štátu
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
35 979 356
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00 151 700
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6, 811 06 Bratislava
36 857 521
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
31 325 416
FINGO a.s.
Turčianska 19, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
51 015 625
Finportal, a. s.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
45 469 156
Generali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35 709 332
Global Finance, a.s.
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
47 836 521
Groupama Garancia poisťovňa a.s.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
47 236 060
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31 595 545
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00 585 441
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
31 322 051
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
00 653 501
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
31 383 408

Nebankové produkty

 
Cetelem
Pôžičkomat
HomeCredit
Žltý melón
Minipôžička
Profi Credit
Silverside
Zinc Euro
Nuxo
Nebanková spoločnosť
Adresa
IČO
CETELEM SLOVENSKO a.s.
Panenská 7, 813 36 Bratislava 1
35 787 783
Fine Line Services Asia Ltd
Suite 1201 Tower 2 The Gateway, 25 Canton RD, TST KLN, Hong Kong
NIP: 2292626
Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
36 234 176
iService, a.s.
Strakova 1, 811 01 Bratislava
46 029 796
MINIHOTOVOST, SE
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
043 55 211
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava
35 792 752
Silverside, a.s.
Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
50 052 560
Zinc Euro, a.s.
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
47 918 551
ELOT PARK a.s.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava
52 807 550

Energie

 
ČEZ Slovensko
Energie2
Europe Easy Energy
RWE Gas
SLOVAKIA ENERGY
Slovenský plynárenský priemysel
Dodávateľ energií
Adresa
IČO
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
36 797 332
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46 113 177
Europe Easy Energy Slovensko a.s.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
46 320 806
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44 921 809
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
36 807 702
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35 815 256

Servisní partneri - sprostredkovatelia osobných údajov

 
Argania
Axfone
Daktela SK
Websupport
 
 
 
 
 
 
 
Servisný partner
Adresa
IČO
Argania, spol. s r.o.
Železničná 2727/34, 058 01 Poprad - Veľká
46 919 911
Axfone s.r.o.
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
45 279 608
Daktela SK, s.r.o.
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
46 039 601
Websupport, s.r.o.
Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
36 421 928
Tomáš Baluch
Francisciho 5053/20 , 058 01 Poprad
50 681 061
Vierka Breškovičová
053 13 Jánovce 55
47 929 146
Viktória Júlia Wiesnerová
Vrbov 105, 059 72 Vrbov
54 542 685
Adam Naništa
Mlynská 135/14, 059 14 Spišský Štiavnik
51 002 671
Ľubica Pitoňáková
Okružná 775/56, 058 01 Poprad
47 771 704
Lenka Siváková
F. Madvu 330/25, 917 01 Prievidza
51 165 198
Ing. Elena Bašistová
Dravce 102, 053 14 Dravce
52 618 145