Termínovaný vklad - OTP banka

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

-

Termínovaný vklad v OTP banke: Úrokové sadzby (ročne)

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v OTP banke

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu OTP banka
  • možnosť voľby doby viazanosti od 7 dní do 3 rokov,
  • úroková sadzba platná počas celej doby viazanosti vkladu, zmena úrokovej sadzby v deň obnovy termínovaného vkladu,
  • bezplatné zriadenie a vedenie neobmedzeného počtu termínovaných vkladov,
  • povinný minimálny vklad a zostatok 150 €,
  • vklad celej istiny najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia vkladu,
  • úroky pripisované k istine vkladu alebo prevedené na iný účet v OTP Banke, a to v deň splatnosti vkladu pri dobe viazanosti do 365 dní alebo v posledný deň kalendárneho roka pri dobe viazanosti nad 365 dní,
  • možnosť automatickej obnovy, resp. automatického zrušenia TV a jeho prevodu na iný účet v OTP Banke,
  • predčasný výber a predčasné zrušenie vkladu možné so sankciou,
  • bezplatné výpisy v požadovanej frekvencii.

Sadzobník poplatkov OTP Banky pre termínované vklady

Zriadenie prvého termínovaného vkladu 0 €
Zriadenie ďalšieho termínovaného vkladu 0 €
Vedenie vkladu 0 €
Vyhotovenie okamžitého (priebežného) výpisu 5 €

Sankčný poplatok za predčasný výber (počet dní, za ktoré zaniká nárok na úrok):

viazanosť do 30 dní 10 dní
viazanosť od 31 do 90 dní 20 dní
viazanosť od 91 do 180 dní 50 dní
viazanosť od 181 do 365 dní 120 dní
viazanosť od 366 do 730 dní 180 dní
viazanosť od 731 do 1095 dní 180 dní

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK