Termínovaný vklad - KDB Bank Europe

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,03 % - 0,15 %

Termínovaný vklad v KDB Bank Europe: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od 300 € do 300 000 €) 0,03 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od 300 € do 300 000 €) 0,05 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 300 € do 300 000 €) 0,06 %
Fixácia 1 rok (vklad od 300 € do 300 000 €) 0,10 %
Fixácia 2 roky (vklad od 300 € do 300 000 €) 0,15 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v KDB Bank Europe

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu KDB Bank Europe

Parametre:

  • minimálna suma viazania je 300 €
  • podmienkou zriadenia termínovaného vkladu je otvorenie bežného účtu
  • splatnosť vkladu v EUR môže byť 1, 3, 6, 12, 24 mesiacov
  • k jednému účtu si možno zriadiť aj viac viazaní
  • vklad môže byť jednorazový alebo pravidelný
  • úroky sa pripíšu na bežný účet alebo sa vykoná kapitalizácia, podľa požiadaviek klienta
  • nie je možný čiastočný výber, iba predčasné zrušenie termínovaného vkladu
  • pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu je vklad úročený úrokovou sadzbou pre netermínované vklady, platnou v deň zrušenia viazanosti
  • vklady sú kryté Štátnym fondom ochrany vkladov Maďarska