Sporiaci účet k Ukontu - UniCredit Bank

Sporiaci účet k U kontu

Úrok (ročne)

-

Sporiaci účet k U kontu v UniCredit Bank: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 2 501  €) -
Bez výpovednej lehoty (vklad od -  € do 2 500 €) 0,05 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporiaci účet k U kontu
Poskytovateľ sporiaceho účtu UniCredit Bank

K U kontu si môžete zriadiť jeden sporiaci účet.

Výhody sporenia:

  • bez výpovednej lehoty,
  • bez minimálneho vkladu a zostatku,
  • pásmové úročenie zostatku, úročená suma do 2 500 €,
  • úrok pripisovaný mesačne,
  • bez poplatkov,
  • peniaze si môžete raz mesačne bezplatne vybrať alebo presunúť na U konto. Ďalšie prevody/výbery sú už spoplatnené.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK