Sporiaci účet - UniCredit Bank

Sporiaci účet Effective

Úrok (ročne)

0,01 %

Sporiaci účet Effective v UniCredit Bank: Úrokové sadzby (ročne)

2 mesiace (vklad od 50  €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporiaci účet Effective
Poskytovateľ sporiaceho účtu UniCredit Bank
  • vedený v mene EUR
  • minimálny vklad 50 €
  • založenie a vedenie účtu bez poplatkov
  • vklady a výbery v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom
  • výpovedná lehota 2 mesiace
  • možnosť zadať až desať rôznych výpovedí
  • na disponovanie s prostriedkami 5 kalendárnych dní
  • úroky sa pripisujú mesačne

Sadzobník poplatkov UniCredit Bank pre Sporiaci účet Effective

0 €
Sankčný poplatok za predčasný výber z účtu 1% z vyberanej sumy

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK