Sporiaci účet Zlatý vklad - Poštová banka

Sporiaci účet Zlatý vklad

Úrok (ročne)

0,30 %

Sporiaci účet Zlatý vklad v Poštovej banke: Úrokové sadzby (ročne)

3 mesiace (vklad od 7 €) 0,30 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporiaci účet Zlatý vklad
Poskytovateľ sporiaceho účtu Poštová banka

Základné parametre:

  • Poštová banka sporenie ponúka sporiaci účet Zlatý vklad s výpovednou lehotou - 3 mesiace, po jej uplynutí vyberáte peniaze bez poplatku
  • s možnosťou vkladať aj viac ako 10 000 €
  • mesiac po uplynutí výpovednej lehoty je možné s touto sumou voľne disponovať, vklad je zatiaľ úročený sadzbou 0,01% ročne
  • vkladať na sporiaci účet možno kedykoľvek, aj bezhotovostne
  • možnosť sledovať úspory aj cez Internet banking a mobilnú aplikáciu

Sadzobník poplatkov Poštovej banky pre Zlatý vklad

Založenie a vedenie vkladového účtu bezplatne
Zrušenie vkladového účtu bezplatne
Došlá bezhotovostná platba z inej banky bezplatne
Ročný výpis poštou v rámci SR bezplatne
Výpis poštou za kratšie obdobie v rámci tarify SP,a.s.
Mimoriadny výpis 5,00 €
Náhrada za nedodržanie výpovednej lehoty - za každých aj začatých vyberaných 25,00 € 1,00 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK