Sporiaci účet - mBank

eMAX

Úrok (ročne)

0,01 %

eMAX v mBank: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od -  €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu eMAX
Poskytovateľ sporiaceho účtu mBank

eMAX je sporiaci účet určený plnoletým a samostatne právne spôsobilým fyzickým osobám nepodnikateľom. Môže byť zriadený ako spoločný účet pre 2 spoluvlastníkov. K účtu je možné vydať debetnú platobnú kartu. Z účtu je možné realizovať neobmedzený počet vnútrobankových ako aj medzibankových prevodov prostredníctvom "Preddefinovaného prevodu". Každý klient môže vlastniť maximálne 4 účty eMAX.

Výhody sporiaceho účtu eMAX

  • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu bez poplatku,
  • účet bez minimálneho vkladu,
  • bez viazanosti a výpovednej lehoty,
  • k účtu získate platobnú kartu,
  • neobmedzený počet prevodov,
  • mesačné pripisovanie úrokov.

Ako si vybaviť sporiaci účet eMAX

1. Kliknite na „Požiadať“ a vyplňte jednoduchú on-line žiadosť.

2. V žiadosti si vyberte, či chcete zmluvu podpísať na obchodnom mieste mBank, alebo chcete využiť kuriéra, ktorý Vám zmluvu na podpis prinesie.

  • Ak si vyberiete obchodné miesto, vezmite so sebou doklad totožnosti, ktorý uvediete v žiadosti. Ak uvediete cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa Vášho trvalého pobytu.
  • Ak ste si zvolili kuriéra, ten sa s Vami v priebehu niekoľkých dní skontaktuje a dohodnete si stretnutie. Na stretnutie s kuriérom si pripravte doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa trvalého pobytu. Zároveň si pripravte aj notárom overené kópie dokladov.

3. So zmluvou dostanete aj potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balík.

Cenník

Platobný styk

1. odchádzajúca vnútrobanková platba 0 €
2. a ďalšie odchádzajúce platby v rámci banky 1 €
Medzibanková platba 1 €
Pripísanie SEPA platby 0 €

Debetná karta k účtu eMax

Vydanie hlavnej karty 3,50 €
Obnova hlavnej karty 0 €
Vydanie/obnova dodatkovej karty 3,50 €
Vedenie karty 0 €
Výber hotovosti z bankomatov v SR aj v zahraničí 1,20 €
Platba kartou 0 €
Cash Advance 1%, min. 2 €
Prevydanie hlavnej/dodatkovej karty pred expiráciou 5 €
Zistenie zostatku na účte v bankomate 0,50 €
Zmena PIN-kódu 3,50 €