Sporenie pre deti - Slovenská sporiteľňa

Detská vkladná knižka

Úrok (ročne)

0,01 %

Detská vkladná knižka v Slovenskej sporiteľni: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 7 € do 99 999 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporení pre deti

Názov produktu na sporenie pre deti Detská vkladná knižka
Poskytovateľ produktu na sporenie pre deti Slovenská sporiteľňa
  • 240 € = maximálna výška úroku pripísaného ročne
  • minimálny vklad 7 €
  • suma sporenia 10 € mesačne alebo 30 € štvrťočne
  • možnosť vybrať finančné prostriedky kedykoľvek
  • finančné prostriedky chránené Fondom na ochranu vkladov
  • po dovŕšení veku 10 rokov bezplatne platobná karta SPACE karta Junior
  • možnosť uzatvoriť úrazové poistenie pre dieťa za 1 € mesačne

Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne pre Detskú vkladnú knižku

Založenie 0 €
Zrušenie 7 €
Zmena 3,50 €
Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu Klienta 7 €
Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez umorovacieho konania podľa osobitného predpisu 7 €
Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke 2 % z umor. vkladu min. 7 €, max. 33,00 €
Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom 7 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK