Pôžička na refinancovanie VÚB banka

Pôžička na refinancovanie

Pôžička vo výške

500 – 35 000 €

Základné podmienky pôžičky

  • vek od 18 do 73 rokov
  • výška úveru 500 - 35 000 €
  • splatnosť 13 - 96 mesiacov
  • vyplatiť je možné spotrebné úvery, kreditné karty, povolené prečerpania, leasing aj nebankové pôžičky
  • možnosť navýšenia úveru o bezúčelovú časť

Výhody pôžičky

  • aj bez ručiteľa
  • splátky sa nemenia počas celej splatnosti úveru
  • možnosť poistenia úveru
  • vrátenie poplatku za poskytnutie úveru po 36 mesiacoch pri smerovaní 2-násobku mesačnej splátky úveru na účet


Zľava 2% ročne z úrokovej sadzby, keď budete posielať na účet pre splácanie aspoň 2-násobok mesačnej splátky úveru, budete pôžičku splácať riadne a načas, bez mimoriadnych splátok a predčasného splatenia pôžičky. Pri pôžičke na 37 a viac mesiacov nesmie byť pôžička ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a zároveň minimálne 3 rokov.

Zľava zaniká, ak budete v omeškaní s dvomi a viac po sebe idúcimi splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy a nedodržíte minimálnu výšku mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe idúce mesiace.