Príspevok na zubára - V ktorej zdravotnej poisťovni ho dostanete a kde je najštedrejší?

Aktualizované 18. 5. 2020 - Lenka Siváková

V minulom roku zmenilo zdravotnú poisťovňu až 250 000 Slovákov. Väčšina z nich, až 147 000, odišlo z VšZP. Ako hlavný dôvod pre zmenu zdravotnej poisťovne uvádzajú poistenci práve príspevok na zubára, vrátenie doplatku za lieky na predpis a kratšie čakacie lehoty na vyšetrenie. V tomto článku sa zameriame na príspevok na ošetrenie zubov, v ktorej poisťovni ho môžete získať a v akej maximálnej výške.

Príspevok na zubára Foto: Pexels

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne – štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union. Všetky tri poisťovne poskytujú svojím poistencom príspevok na zubára, každá však za iných podmienok a s iným finančným limitom.

Príspevok na zubára – Všeobecná zdravotná poisťovňa

VšZP zaviedla v poskytovaní finančného príspevku na ošetrenie zubov najstriktnejšie pravidlá. Príspevok poskytuje iba deťom vo veku od 6 do 18 rokov, dospelí na príspevok na zubára nárok nemajú. Príspevok sa zároveň vzťahuje iba na dentálnu hygienu, nie na bežné zubné ošetrenie, ako napríklad ošetrenie zubného kazu, vyhotovenie zubnej plomby a podobne. Aj keď  sa príspevok nevzťahuje na dospelých, aby si naň mohlo nárokovať dieťa, je potrebné, aby bol vo VšZP poistený aj jeden z rodičov.

Podmienky získania príspevku na zubára vo VšZP:

 • Príspevok iba na dentálnu hygienu
 • Dieťa a aspoň jeden rodič poistený vo VšZP
 • Dieťa vo veku od 6 – 18 rokov
 • Dieťa absolvovalo preventívnu prehliadku v príslušnom kalendárnom roku

Príspevok na zubára – Dôvera zdravotná poisťovňa

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera poskytuje príspevok na ošetrenie zubov všetkým svojím poistencom – deťom aj dospelým. Príspevok sa vzťahuje na ošetrenie u zubného lekára a taktiež aj na dentálnu hygienu. Výška finančného príspevku závisí od toho, ako dlho ste poistencom poisťovne.

Noví poistenci Dôvery (poistení menej ako 1 rok): Majú nárok na finančný príspevok na ošetrenie zubov v hodnote 50 eur. Príspevok je potrebné rozložiť na dve zubné ošetrenia, pričom na každé je možné jednorazovo uplatniť max. 25 eur.

Dlhoroční poistenci Dôvery (poistení viac ako 1 rok): Majú nárok na príspevok na zubára vo výške až 100 eur. Príspevok je taktiež potrebné rozložiť na štyri ošetrenie, pričom z každého poisťovňa uhradí sumu max. 25 eur.

Podmienky získania príspevku na ošetrenie zubov v Dôvere:

 • Príspevok na zubné ošetrenie vrátane dentálnej hygieny
 • Pre nových poistencov je príspevok vo výške 2 x 25 €
 • Pre stálych poistencov je príspevok vo výške 4 x 25 €
 • Poistenec nedlží zdravotnej poisťovni platbu poistného
 • Poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku
Príspevok na zuby Foto: Pexels

Príspevok na zubára – Union zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Union nerobí rozdiely v dĺžke poistenia. Všetci poistenci, bez ohľadu na to, či prestúpili v tomto roku alebo sú poistení viac ako 1 rok, majú nárok na príspevok vo výške 100 eur, ktorý si môžu uplatniť na zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu. Poistenec si ho môže uplatňovať postupne, až pokiaľ príspevok úplne nevyčerpá. Na príspevok majú nárok deti aj dospelí. Podmienkou pre získanie príspevku 100 eur pre dieťa je, aby aspoň jeden z rodičov bol taktiež poistený v Unione.

Tip: Príspevok na dentálnu hygienu si v Unione môžete uplatniť nielen u zmluvného zubára, ale u každého dentálneho hygienika s platným štatútom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podmienky získania príspevku na ošetrenie zubov v Unione:

 • Príspevok na zubné ošetrenie vrátane dentálnej hygieny
 • Výška príspevku 100 € pre všetkých poistencov (v prípade detí je potrebné, aby bol v Unione poistený aj jeden z rodičov)
 • Poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku

Príspevok na ošetrenie zubov v skratke

 
VšZP
Dôvera
Union
Výška príspevku
Deti
Dospelí
Ošetrenie zubov
Dentálna hygiena
50%max 30 €
-
-
4 x 25 €Noví poistenci 2 x 25 €
100 €

Príspevok na ošetrenie zubov sa netýka všetkých úkonov

Príspevok na ošetrenie u zubného lekára je možné požadovať iba na výkony, ktoré sú zo zákona čiastočne hradené poistencom. Nie je možné uplatniť ho na výkony, ktoré si poistenec v plnej výške hradí sám. Toto obmedzenie sa týka aj výkonov čeľustnej ortopédie. Zdravotná poisťovňa môže taktiež odmietnuť úhradu za výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zubár, dentálny hygienik) si za ne neoprávnene vyžiadal platbu.

Povinnosť absolvovať preventívnu zubnú prehliadku tento rok odpadá

Všetky tri poisťovne si ako podmienku uplatnenia príspevku na zuby stanovili, že poistenec musel v predchádzajúcom kalendárnom roku absolvovať preventívnu zubnú prehliadku. Táto povinnosť v tomto roku odpadá, nakoľko zubári nemohli kvôli koronavírusu preventívne prehliadky vykonávať.

Týka sa príspevok na ošetrenie zubov aj dentálnej hygieny?

Súkromné zdravotne poisťovňa Dôvera a Union poskytujú príspevok na zubára aj v rámci dentálnej hygieny. VšZP poskytuje príspevok iba na dentálnu hygienu. Aj v prípade dentálnej hygieny však platí, že príspevok je možné uplatniť iba na výkony čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Jedná sa napríklad o tieto ošetrenia:

 • odstránenie zubného povlaku
 • odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
 • odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov
 • lokálna aplikácia fluoridového preparátu
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
 • poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu
Príspevok na ošetrenie u zubára Foto: Pexels

Ako požiadať o príspevok na zubára v jednotlivých poisťovniach?

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je potrebné žiadosť o príspevok doručiť poštou alebo osobne. V súkromných zdravotných poisťovniach Union a Dôvera je možné žiadosť o príspevok na zuby podať elektronicky, prostredníctvom webstránky alebo mobilnej aplikácie.

Ako požiadať o príspevok na zubára vo VšZP

 • Pred návštevou zubára si vytlačte žiadosť o úhradu príspevku na dentálnu hygienu, ktorú vám váš stomatológ potvrdí.
 • Vaše dieťa absolvuje dentálnu hygienu, po ktorej si uchovajte doklad o zaplatení.
 • Doklad o zaplatení spolu s vyplnenou žiadosťou o príspevok doručte na pobočku VšZP najneskôr do 3 mesiacov.

Ako požiadať o príspevok na zubára v Dôvere

 • Vytvorte si žiadosť v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. Žiadosť je potrebné vytvoriť najneskôr v deň zubného ošetrenia.
 • Absolvujte zubné ošetrenie a uchovajte si doklad o zaplatení.
 • Kópiu dokladu nahrajte do svojho účtu prostredníctvom aplikácie alebo elektronickej pobočky do 30 dní po ošetrení.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa pošle peniaze na váš bankový účet najneskôr do 90 dní od doloženia dokladu u zaplatení.

Ako požiadať o príspevok na zubára v Unione

 • Prihláste sa do online pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Vyplňte krátky formulár, ktorý obsahuje dátum a typ ošetrenia.
 • Priložte kópiu dokladu o úhrade (v prípade dentálnej hygieny aj potvrdenie o jej absolvovaní).
 • O príspevok je potrebné požiadať do 90 dní od ošetrenia.

Zistite, ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia

Príspevok na ošetrenie u zubára je iba jedným z mnohých benefitov, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú. Okrem financií na zubára môžete získať späť aj peniaze za lieky na predpis, kratšie čakacie doby na vyšetrenie u špecialistu a na operácie a množstvo personalizovaných benefitov, napríklad pre mamičky, malé deti, cukrovkárov, darcov krvi, seniorov, ľudí so psychickými poruchami atď. Urobte si bezplatné porovnanie zdravotných poisťovní, ktoré vám ukáže, ktorá zdravotná poisťovňa (VšZP, Dôvera alebo Union) je najlepšia pre váš zdravotný stav a životný štýl.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK