Zánik PZP

Aktualizované 15. 3. 2019 - Lenka Siváková

Povinné zmluvné poistenie môžete vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom platnosti zmluvy. To však nie je jediný spôsob, ako môže PZP poistenie zaniknúť. Prečítajte si ďalšie spôsoby zániku PZP, aby ste vedeli, čo robiť s vašou poistkou auta v prípade, že vozidlo vyradíte z evidencie alebo ho predáte známemu.

Zmenšenina auta v lese Foto: Pexels

Výpoveď PZP

Najčastejším dôvodom pre zánik PZP je práve výpoveď poistenia zo strany poistníka. Majiteľov vozidiel upozorňujeme na to, aby si každý rok urobili PZP porovnanie na našej bezplatnej kalkulačke poistenia a zistili, ktorá poisťovňa im na nasledujúce poistné obdobie ponúkne najvýhodnejšie poistenie auta. Podať výpoveď PZP je jednoduché, rýchle a nevyžaduje návštevu pobočky.

Zánik predmetu poistenia

Zánik predmetu poistenia v jednoduchosti znamená, že PZP zanikne, pretože sa s predmetom poistenia, teda s poisteným vozidlom, niečo stalo. Mohlo sa stať, že vám vozidlo ukradli. Krádež vozidla je dôvodom pre zánik PZP poistenia. PZP poistenie vám zanikne aj v prípade, že ste vyradili vozidlo z evidencie motorových vozidiel. Vozidlo už viac nemáte prihlásené v evidencii a tak zaň nemusíte platiť povinné zmluvné poistenie. Nezabudnite však, že s vozidlom, ktoré ste odhlásili evidencie, nemôžete jazdiť na cestách.

Zmena vlastníka vozidla

Poistenie auta zanikne aj pri predaji vozidla a teda pri zmene vlastníka vozidla. Nový majiteľ vozidla musí uzatvoriť nové poistenie auta. Zákon však nestanovuje povinnosť, aby nový majiteľ vozidla uzatvoril PZP poistenie v tej istej poisťovni, v ktorej bolo vozidlo poistené pred predajom. Každý si môže vybrať poisťovňu, v ktorej si poistí vozidlo. Pri výbere nového poistenia vozidla využite bezplatné PZP porovnanie, ktoré vám zobrazí kalkulačka PZP poistenia ŠetriSova.sk.

Nezaplatenie poistného

V prípade, že zabudnete uhradiť splátku poistného, poisťovňa vám môže vypovedať poistnú zmluvu. S takýmto problémom sa stretávajú hlavne vodiči, ktorí uzatvorili PZP online a prvú splátku poistného odkladali na neskôr. Zabudnúť zaplatiť poistné môžu aj vodiči, ktorí sa rozhodli pre polročné alebo štvrťročné splátky. Ak vám bude PZP zmluva vypovedaná, musíte si uzatvoriť novú, keďže povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie káže zákon.

Dohodou

Povinné zmluvné poistenie môže zaniknúť aj dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, pokiaľ sú dodržané osobitné predpisy dojednané v poistných podmienkach.

Nezabudnite, že pokiaľ vám súčasné PZP poistenie zanikne, avšak vy plánujete s vozidlom naďalej jazdiť na cestách, musíte si uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK