Veľké porovnanie pripoistení a PZP: Potrebujete poistenie stretu so zverou v meste?

Aktualizované 25. 3. 2019 - Lenka Siváková

Ako vodič sa nevyhnete zodpovednosti uzavrieť povinné zmluvné poistenie a prirodzene budete pre svoje vozidlo hľadať to najvýhodnejšie. Zatiaľ čo „výhodné“ pre niekoho predstavuje nízku cenu, pre iného zase nadštandardné asistenčné služby alebo výšku poistného plnenia.

Poisťovne častokrát predstavujú svoje produkty ako výhodné práve kvôli ponuke bezplatných pripoistení. V nasledujúcich odstavcoch vám pomôžeme zorientovať sa v zložitom slovníku poisťovní, popíšeme si niektoré produkty poisťovní a pozrieme sa na to, či vodiči v Bratislave potrebujú pripoistiť stret so zverou a či by vodiči v podtatranských oblastiach mali priplácať za pripoistenie živelných udalostí.

Auto idúce po ceste počas búrky Foto: Pexels

Poistenie stretu so zverou

Zrážka lesnej zvery nie je na našich cestách ničím výnimočným. Poisťovne radi vyvolávajú vo vodičoch strach z kolízie argumentami ako napríklad „bežne vidíte, že sa srnky pasú pri diaľnici medzi Bratislavou a Trnavou.“

Na bezplatné pripoistenie stretu so zverou lákajú poisťovne

Porovnali sme si poistenie PZP v oboch poisťovniach pre automobil Škoda Octavia.

Poisťovňa
Generali
Kooperativa
Cena PZP
Krytie
Spoluúčasť
210 €
do 4 000 €
5 %, min. 100 €
114 €
do 2 000 €
10 %, min. 200 €
 • poisťovni Kooperativa dostanete pripoistenie stretu so zverou bezplatne k bežnému PZP, ktorého cena je 114 € ročne.
 • Generali ponúka bezplatné pripoistenie iba k nadštandardnému balíčku PZP XL, ktorý by pre dané vozidlo stál ročne 210 €. Poisťovňa Generali vám však škodu spôsobenú zverou preplatí až do výšky 4 000 €, zatiaľ čo Kooperativa iba do výšky 2 000 €.
 • Líši sa aj spoluúčasť, ktorá v Generali predstavuje 5 % a minimálne 100 € a v Kooperative 10 % a minimálne 200 €.
 • Obe poisťovne vyplatia poistné plnenie iba v prípade, ak bolo miesto nehody obhliadnuté políciou, v prípade poisťovne Generali aj asistenčnou spoločnosťou. Vodiči si často za poistenie stretu so zverou priplácajú, mnoho z nich sa však dopúšťa chyby, keď po zrážke nekontaktujú políciu, aby nehodu zdokumentovala.

Aj keď je lesná zver prítomná na veľkej časti nášho územia, podľa dlhoročných štatistík poisťovne Allianz predstavuje stret so zverou 1 z 200 hlásených poistných udalostí. V prípade tohto pripoistenia je rozumné zvážiť hodnotu vášho vozidla a trasy, na ktorých sa bežne pohybujete. Pokiaľ využívate vozidlo predovšetkým na jazdu v meste, nemusíte sa obávať, že sa na hlavnej ceste nečakane objaví srnka. V prípade, že však do mesta dochádzate z okolitých obcí a vaša trasa navyše vedie popri lese, je vhodné si pripoistenie stretu so zverou zaobstarať.

Úrazové poistenie posádky vozidla

Toto poistenie chráni vodiča a v prípade niektorých poisťovní sa vzťahuje aj na všetky ostatné osoby, ktoré sa vo vozidle v čase nehody nachádzajú. V prípade kolízie sa poisťovňa zaväzuje preplatiť škodu, ktorá vznikne vodičovi a ostatným pasažierom pri dopravnej nehode, napríklad

 • úraz s trvalými následkami,
 • odškodné počas doby liečby,
 • trvalé poškodenie zdravia a iné.

Toto pripoistenie vám bezplatne k PZP ponúknu poisťovne

Poisťovňa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa
Groupama
AXA
Krytie
do 3 200 €
do 3 200 €
do 2 000 €
podľa výberu

Poisťovňa KooperativaKomunálna poisťovňa poskytujú poistné plnenie do výšky 3 200 €. Vo svojich výlukách však obe poisťovne zahrnuli vozidlá s dočasnými ŠPZ. Inými slovami, pokiaľ si kúpite nové vozidlo a uzatvoríte si zmluvu v Kooperative alebo Komunálnej poisťovni, vaše PZP bude platné, avšak verejný prísľub úraz bude platný až po tom, čo prihlásite vozidlo a obdržíte nové ŠPZ.

Takúto podmienku si nedáva poisťovňa Groupama a chráni aj posádku vozidla s prenosnými značkami, škodu však kryje iba do výšky 2 000 €.

poisťovni AXA máte možnosť sami sa rozhodnúť pre výšku krytia, ktorá sa, pochopiteľne, odrazí aj na cene PZP.

Krytie škôd v prípade živelnej udalosti

Živelnou udalosťou sa rozumie poškodenie vozidla

 • pádom stromu,
 • snehom,
 • námrazou,
 • víchricou,
 • krupobitím,
 • záplavou,
 • zosuvom skál,
 • úderom blesku,
 • inými prírodnými udalosťami.

Aj v tomto prípade treba pozorne čítať poistné podmienky, pretože poisťovne si samé určujú, na ktoré živelné udalosti sa krytie vzťahuje. Toto pripoistenie bezplatne získame k PZP uzatvorenému

Poisťovňa
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Generali
Krytie
Spoluúčasť
do 5 000 €
10 %
do 500 €
10 %
do výšky ceny náhradných dielov
5 %, min. 100 €

Kooperativa poskytuje plnenie až do výšky 5 000 € so spoluúčasťou 10 %, zatiaľ čo Komunálna poisťovňa vám škodu uhradí iba do výšky 500 € s 10% spoluúčasťou.

Ako veľkú nevýhodu môžete vnímať fakt, že poisťovňa Kooperativa nekryje škody spôsobené krupobitím, čo je v našej krajine častejšie sa vyskytujúci jav, ako napríklad zosuv skál.

Obe poisťovne neposkytujú krytie vozidlám s dočasnou ŠPZ.

Poisťovňa Generali poskytuje krytie do výšky ceny nových náhradných dielov. Krytie sa však nevzťahuje na čelné sklo ani ostatné sklá na vozidle.

Porovnanie PZP a bezplatných pripoistení

Platí to v každodennom živote a platí to aj pri poistení – veci, ktoré dostanete zadarmo, častokrát majú svoje „muchy“. V prípade pripoistení nie je vhodné zlákať sa na to, čo bezplatne dostanete k PZP. Prečítajte si pozorne poistné podmienky. Zaberie vám to síce čas a pravdepodobne aj veľa trpezlivosti, v konečnom dôsledku vám to však môže pomôcť ušetriť stovky eur. Porovnajte si krytia a podmienky plnenia pre jednotlivé poisťovne a možno zistíte, že priplatiť si za pripoistenie nie je až také drahé a dostanete za to lepšie služby.

Že sa vám nechce stráviť toľko času porovnávaním? Tak vyskúšajte porovnanie PZP online na bezplatnom porovnávači bánk, poisťovní a služieb ŠetriSova a jednoducho získajte rýchly prehľad o veciach, ktorým sa oplatí rozumieť.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK