Biela a Zelená karta

Aktualizované 3. 12. 2018 - Lenka Siváková

Biela karta – Potvrdenie o poistení zodpovednosti

Biela karta je doklad, ktorý vydáva poisťovňa ku každej uzatvorenej zmluve o PZP. Slúži ako potvrdenie o poistení zodpovednosti a platí na území Slovenskej republiky. Každý vodič je povinný pri prevádzke motorového vozidla mať pri sebe toto potvrdenie a predložiť ho na výzvu polície.

Potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahuje najmä tieto informácie:

 • druh poisteného motorového vozidla, jeho továrenská značka a typ,
 • séria a číslo technického preukazu vozidla, technického osvedčenia alebo obdobného preukazu,
 • VIN číslo karosérie / podvozku,
 • evidenčné číslo vozidla (poznávacia značka),
 • informácie o držiteľovi / vlastníkovi vozidla - meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu pre fyzické osoby, názov, sídlo a IČO v prípade právnických osôb,
 • informácie o poisťovateľovi - obchodné meno, sídlo,
 • dátum vystavenia bielej karty,
 • číslo poistnej zmluvy,
 • doba platnosti poistenia,
 • dátum vystavenia bielej karty, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poisťovateľa.

Náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti upravuje Vyhláška 413/2001 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vyhláškou určené rozmery potvrdenia o poistení zodpovednosti sú 95x70 mm. Farba potvrdenia o poistení zodpovednosti je v zmysle vyhlášky biela (odtiaľ označenie Biela karta).

Mladý muž šoférujúci auto Foto: Pexels

Zelená karta

Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Na rozdiel od bielej karty, ktorá je potvrdením o poistení zodpovednosti platným na Slovensku, zelená karta je potvrdenie platné v zahraničí.

Systém zelenej karty

Úlohou systému zelenej karty je vytvoriť mechanizmus náhrady škody spôsobenej cudzozemským motorovým vozidlom. Ak napríklad slovenský vodič spôsobí v ľubovoľnom zahraničnom štáte patriacom do systému zelenej karty škodu, príslušná kancelária poisťovateľov v príslušnom štáte škody nahradí a následne si to, čo plnila za slovenského motoristu, bude uplatňovať u jeho poisťovateľa na Slovensku (buď priamo alebo prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov).

Rozdelenie štátov z hľadiska kontroly zelenej karty

Členské štáty Systému zelenej karty možno rozdeliť na dve skupiny:

 • štáty akceptujúce medzinárodnú poznávaciu značku - na ich hraniciach sa netreba zelenou kartou preukazovať, keďže existencia MPZ je pre nich potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu,
 • štáty akceptujúce jedine zelenú kartu, ktorou je nutné preukázať sa na hraniciach týchto štátov.

Či už konkrétny štát zelenú kartu vyžaduje alebo nie, pri cestách do zahraničia je vždy vhodné mať ju zo sebou.

Členský štát Systému zelenej karty
Albánsko
Andorra
Belgicko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Cyprus
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Irán
Island
Izrael
Írsko
Lichtenštajnsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Macedónsko
Maďarsko
Malta
Maroko
Moldavsko
Monako
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
San Maríno
Slovenská republika
Slovinsko
Srbsko a Čierna Hora
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Vatikán
Veľká Británia (Spojené kráľovstvo)
Kód štátu (MPZ)
Mať so sebou Zelenú kartu pri ceste do daného štátu je
AL
nutné
AND
vhodné
B
vhodné
BY
nutné
BIH
nutné
BG
vhodné
CY
vhodné
CZ
vhodné
DK
vhodné
EST
vhodné
FIN
vhodné
F
vhodné
GR
vhodné
NL
vhodné
HR
vhodné
IR
nutné
IS
vhodné
IL
nutné
IRL
vhodné
FL
vhodné
LT
vhodné
LV
vhodné
L
vhodné
MK
nutné
H
vhodné
M
vhodné
MA
nutné
MD
nutné
MC
vhodné
D
vhodné
N
vhodné
PL
vhodné
P
vhodné
A
vhodné
RO
vhodné
RUS
nutné
RSM
vhodné
SK
-
SLO
vhodné
SRB
nutné
E
vhodné
CH
vhodné
S
vhodné
I
vhodné
TN
nutné
TR
nutné
UA
nutné
SCV
vhodné
GB
vhodné

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK