Asistenčné služby

Aktualizované 4. 4. 2019 - Lenka Siváková

Čím viac času trávime za volantom, tým je väčšie riziko, že sa ocitneme v dopravnej nehode, alebo sa na našom vozidle stane porucha. V týchto situáciách potrebujeme pomôcť alebo poradiť. Práve na to slúžia vodičovi asistenčné služby.

Oprava auta vedľa cesty Foto: Pexels

Asistenčné služby môžu byť k PZP poskytované zadarmo alebo sú spoplatnené. Poisťovne poskytujú asistenčné služby v rôznom rozsahu. Pre konkrétne PZP je špecifikácia asistenčnej služby popísaná v zmluvných podmienkach poisťovne. Základom asistenčnej služby je pomoc v núdzi. Poisťovne poskytujú pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla v rámci asistenčných služieb najmä tieto činnosti:

  • zabezpečenie výjazdu servisného technika,
  • zabezpečenie opravy vozidla na mieste, pokiaľ je takáto oprava možná,
  • zabezpečenie odtiahnutia vozidla,
  • úschova nepojazdného vozidla,
  • zorganizovanie ubytovania pre užívateľa asistenčných služieb,
  • zorganizovanie a úhrada nákladov na spiatočnú cestu.

Všetky tieto činnosti sú z poistenia kryté do určitej miery.

Asistenčná karta

Asistenčná karta je doklad, ktorý dostane majiteľ vozidla, keď uzatvorí PZP, ktoré zahŕňa aj asistenčné služby. Asistenčná karta oprávňuje držiteľa na využívanie asistenčných služieb partnerov poisťovne. Karta obsahuje najmä pokyny, čo robiť v prípade núdze a všetky potrebné kontakty. Asistenčná karta obsahuje aj meno a priezvisko držiteľa karty, respektíve názov firmy, ktorej asistenčná karta patrí. Na asistenčnej karte sa taktiež nachádzajú údaje ako:

  • číslo návrhu poistnej zmluvy,
  • EČV / ŠPZ vozidla,
  • továrenská značka a typ vozidla,
  • doba platnosti asistenčnej karty.

Asistenčná karta má svoju platnosť. Táto platnosť označuje, v akom období môžete využívať asistenčné služby poisťovne.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK