SZČO – Ako požiadať o odklad platby sociálneho a zdravotného poistenia v čase koronavírusu

Aktualizované 13. 5. 2020 - Lenka Siváková

3. apríla 2020 schválila Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona, ktorá povoľuje zamestnávateľom a SZČO odklad splátok sociálneho a zdravotného poistenia.

Odklad platby odvodov kvôli koronavírusu Foto: Pexels

Novela je súčasťou balíka opatrení, ktorých cieľom je zmierniť ekonomický dopad koronakrízy na zamestnávateľov a živnostníkov. Jednými z ďalších opatrení sú finančný príspevok od štátuodklad splátok úverov.

SZČO – Aké odvody sa odpúšťajú za mesiac apríl?

V prípade živnostníkov dochádzka iba k odpusteniu platby poistného na sociálne poistenie. Zdravotné poistenie si živnostníci musia hradiť naďalej. Za apríl je tak potrebné uhradiť platbu zdravotného poistenia do 11. mája 2020.

Odpustenie odvodov sa netýka všetkých

Odpustenie odvodov sa týka iba tých, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky najmenej na 15 dní na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Živnostníci, ktorí svoje prevádzky zatvorili dobrovoľne, strácajú nárok na odpustenie odvodov.

Ako preukázať uzatvorenie prevádzky?

Zatvorenie prevádzky je podnikateľ povinný zdokladovať Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením. Elektronické čestné prehlásenie zverejnila Sociálna poisťovňa na svojom webovom portáli a môžete si ho stiahnuť na tomto odkaze. Čestné prehlásenie musí byť Sociálnej poisťovni predložené najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý vznikla povinnosť zaplatiť poistné.

Výhodná pôžička vám pomôže prekonať kritické obdobie

Mnoho domácností postihnutých koronakrízou sa rozhodlo pre úver ako nástroj na prekonanie zložitej finančnej situácie. Pre podnikateľov môže byť nápomocná podnikateľská pôžička, ktorá býva poskytovaná za výhodnejších podmienok ako bežný spotrebný úver.

Ktorá je najlepšia pôžička online?
Pôžičky 2020

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK