Hypotéky pre mladých v roku 2018

Aktualizované 13. 12. 2018 - Iveta Eliášová

Plánujete si kúpiť nové bývanie a chceli by ste vedieť, aké zmeny zaviedla od 1. júla 2018 Národná banka Slovenska? Pripravili sme pre vás prehľad najdôležitejších zmien, ktoré môžu ovplyvniť vaše možnosti získať úver na bývanie.

Je pravdou, že získať úver na bývanie je po novom o čosi náročnejšie, pretože banky začínajú financovať bývanie v menšej miere. Ak si napríklad chcete kúpiť nové bývanie v hodnote 100 000 €, banka vám poskytne úver v hodnote 80 % z ceny tejto nehnuteľnosti, teda 80 000 €. Zvyšných 20 000 € si budete musieť doplatiť sami z vlastných zdrojov, či využiť spotrebný úver.

Dnes už spotrebné úvery majú porovnateľné alebo o kúsok vyššie úrokové sadzby ako sú pri hypotéke. Čaká vás však vyššia mesačná splátka, pretože spotrebný úver je potrebné splatiť maximálne do 96 mesiacov.

Dvojica mladých ľudí sa drží za ruky Foto: Pexels

Banky prísnejšie preveria váš príjem

Každá banka si pri žiadosti o hypotéku overuje váš príjem, inak povedané - zisťuje vašu schopnosť splácať úver. Zatiaľ čo kedysi postačovalo dokladovať príjem za posledné 3 mesiace, dnes chce banka vedieť, aký ste mali príjem za posledných minimálne 6 mesiacov. Stále však platí, že ak chcete mať schválenú hypotéku, nemôžete byť v skúšobnej ani vo výpovednej lehote. V prípade doby určitej, podmienkou je, že musí byť už jedenkrát predlžená.

Banky posúdia vaše možnosti splácať hypotéku

Viete, čo všetko banky zaujíma, aby zistili vašu bonitu, teda schopnosť splácať úver?

Banka preveruje:

  • váš príjem,
  • vaše záväzky,
  • úverový register,
  • daňové priznanie,
  • pohyb na vašom bežnom účte.

Okrem toho skontroluje aj vašu finančnú rezervu, teda či po odrátaní všetkých vašich splátok, pôžičiek, nákladov na život a životného minima, vám z výplaty ostane ešte 20 % voľných finančných prostriedkov.

Príklad výpočtu maximálnej splátky úveru

Predstavte si 4-člennú rodinu, ktorú tvoria 2 dospelí a 2 nezaopatrené deti. Viete, aká je výška životného minima takejto rodiny? Výška životného minima pre dospelého je 205,07 € + 143,06 € (na manželku) + 2 x 93,61 € pre 2 nezaopatrené deti. Celkovo takáto rodina bude mať životné minimum vo výške 535,35 €.

Čistý príjem manžela: 1 000 €
Životné minimá členov domácnosti: 535,35 €
Splátka starého úveru: 200 €
Čistý príjem: 1 000 € - 535,35€ = 464,65 €
20 % z čistého príjmu: 464,65 € = 92,93 €
464,65 € – 92,93 € = 371,72 €

V tomto prípade bude maximálna splátka hypotéky 171,72 €, teda 371,72 € - 200 €.

Banky si overia vaše možnosti splácať hypotéku aj v prípade rastu úrokových sadzieb

Stretli ste sa už s pojmom stresové testovanie? Banky si ním overujú, či vy ako ich budúci klient budete schopní splácať úver aj v prípade nečakaného rastu úroku. Splátka úveru sa nasimuluje a prepočíta o 2 % vyššou úrokovou sadzbou, ako budete mať schválenú v hypotéke. Pokiaľ splníte bonitu aj pri tomto stresovom teste, hypotéku určite získate.

Príklad:

Máte splátku s úrokom 1,6 % ročne. Banka bude posudzovať, či by vám stačil príjem aj na splátku pri úroku 3,6 % ročne. Ak túto podmienku nesplníte, je možné, že získate menší obnos finančných prostriedkov alebo hypotéku vôbec nezískate.

Maximálne úverové zaťaženie (DTI - debt to income)

Novinkou, ktorú zaviedla NBS, je úverový strop alebo maximálne úverové zaťaženie, tzv. DTI (debt to income = dlh ku príjmu). Ten má prispieť k znižovaniu zadlžovania slovenských domácností. V praxi to znamená, že môžete získať hypotéku iba do výšky 8-násobku vášho ročného čistého príjmu.

Príklad:

Chceli by ste získať úver na bývanie a váš čistý mesačný príjem je 1 000 €.

  • Ak by ste nemali žiadne ďalšie úvery, môžete dostať hypotéku vo výške 96 000 € (1 000 € x 12 mesiacov x 8).
  • Ak by ste okrem toho mali ešte spotrebný úver vo výške 10 000 €, maximálna výška vášho nového úveru na bývanie by bola 86 000 €.
  • Pokiaľ ste držiteľom kreditnej karty s úverovým rámcom 2 500 €, bude odpočítaných 20 % z tejto sumy, čiže ďalších 500 €. Výška vašej novej hypotéky by tak bola 85 500 €.

Výnimka maximálneho úverového zaťaženia (úverového stropu)

Existuje výnimka, kde 8-násobok čistého ročného príjmu ešte nemusí znamenať váš úverový strop. Výnimku dostanete, ak ste vo veku do 35 rokov, váš príjem neprevyšuje približne 1300 € (1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy) a zároveň vaše DTI nepresahuje 9-násobok čistého ročného príjmu.

Ako je to s limitmi pri úveroch na bývanie?

Určite viete, že poskytovanie 100 % hypotéky nepredstavoval pre banky žiadny problém. Situácia sa od 1. júla 2018 zmenila a dnes to už neplatí. Banky hypotéky vo výške 100 % z hodnoty nehnuteľnosti neposkytujú a dokonca postupne klesá aj podiel úverov s 80 % hypotékou. Dôvodom je, že miera zadlženosti Slovákov prudko stúpa a Národná banka Slovenska sa rozhodla ochrániť nás pred neschopnosťou splácať.

Štátny príspevok sa zmenil na daňový bonus

Kedysi platilo, že vďaka hypotéke pre mladých získali žiadatelia vo veku od 18 do 35 rokov štátny príspevok na bývanie vo forme zníženia úrokovej sadzby o 3 %. Systém štátnej podpory hypoték pre mladých sa zmenil a po novom je možné si ho uplatniť vo forme daňového bonusu zo zaplatených úrokov. Najviac si však môžete odpočítať 50 % zo zaplatených úrokov a maximálne 400 € ročne, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov.

Počas tohto obdobia si dokážete našetriť maximálne 2 000 €, nezabudnite si však podať daňové priznanie.

Rady a tipy

Predtým, ako podáte žiadosť o úver na bývanie, skúste sa pozrieť na všetky svoje dlhy, pôžičky, úvery alebo kreditné karty s úverovým rámcom a pokúste sa ich vyplatiť alebo zrušiť. Vďaka tomu môžete získať vyššiu hypotéku.

Ušetríme vám čas hľadaním, zorientujete sa v ponukách a zároveň nájdete tú svoju najvýhodnejšiu hypotéku. Jednoducho a z pohodlia domova, vyskúšajte naše porovnanie hypoték.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK