Doklady k hypotéke

Aktualizované 12. 2. 2020 - Lenka Siváková

Úspešne ste požiadali o hypotéku online a čaká vás pripraviť si všetky potrebné doklady, ktoré banky požadujú. Pozrite sa prehľad všetkých dokladov, aby ste na niečo nezabudli.

Doklady potrebné k vybaveniu hypotéky Foto: Pexels

Žiadosť o hypotekárny úver a doklady

K žiadosti o hypotéku bude banka od vás požadovať doklady týkajúce sa kupovanej nehnuteľnostidokumenty, ktorými preukazujete dostatočný príjem a ďalšie potrebné doklady.

1. Doklady týkajúce sa nehnuteľnosti

Medzi doklady týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorou budete v banke ručiť, patria:

  • originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti
  • kópia z katastrálnej mapy

Tieto dokumenty si vybavíte na katastri nehnuteľností. Potom kontaktujete znalca, ktorý vykoná ohliadku vašej nehnuteľnosti, ocení nehnuteľnosť a vypracuje znalecký posudok. Vďaka znaleckému posudku viete, aká bude maximálna výška hypotéky, ktorú vám banka môže poskytnúť.

Znalec si niekedy môže vyžiadať aj doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna alebo darovacia zmluva). Znalecký posudok dostanete v dvoch vyhotoveniach:

  • jeden je určený pre vás
  • druhý pre banku, v ktorej ste podali žiadosť o hypotekárny úver

Uvedieme príklad

Ak znalec ohodnotí vašu nehnuteľnosti na sumu 200 000 € a vaša banka vám poskytne 80 % z tejto hodnoty, vaša maximálna výška hypotéky je 160 000 €.

2. Doklad preukazujúci výšku príjmu

Či už máte príjem zo zamestnania, z podnikania alebo inú formu príjmu, pokiaľ o úver na bývanie žiadate spolu s ďalším spoludlžníkom, je potrebné dokladovať aj jeho príjem. Ak sa vás týka dokladovanie príjmu podnikateľov, určite vás bude zaujímať náš článok špeciálne venovaný tejto téme.

3. Doklady totožnosti

Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad (pas, vodičský preukaz), ktorým sa preukazujete pri vypĺňaní žiadosti o úver na bývanie.

4. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa musí predložiť vždy, keď účelom čerpania hypoúveru je kúpa nehnuteľnosti. Pri bezúčelových hypotékach (americká hypotéka) to potrebné nie je.

5. Poistná zmluva

Poistnú zmluva zakladanej nehnuteľnosti vinkulovanú v prospech banky dokladujete tiež. Poistenie nehnuteľnosti je podmienkou pre získanie hypotéky.

Doklady po schválení hypotéky

Ak máte za sebou úspešné schválenie hypotekárneho úveru, banka od vás bude požadovať podpísanie:

  • úverovej zmluvy
  • záložnej zmluvy
  • návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností

Ak sa zakladá vaša vlastná nehnuteľnosť, všetky doklady podpisujete vy. V prípade, že nehnuteľnosť kupujete a predávajúci žiada, aby zmena vlastníka nastala až po jeho vyplatení, záložné zmluvy podpisuje predávajúci.

Dokumenty potrebné na kataster nehnuteľnosti

Pri návšteve katastra nehnuteľnosti si pripravte bankou vystavené a podpísané dokumenty:

  • úverové zmluvy
  • záložné zmluvy
  • návrh na vklad záložného práva

Katastrálny úrad vám následne potvrdí prijatie návrhu na vklad. Prijatie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overenie plomby na liste vlastníctva je pre banky dostatočným dôvodom umožniť vám čerpanie hypotekárneho úveru.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK